Delårsrapport jan-sep 2000 tidigarelagd

Report this content

Delårsrapport jan-sep 2000 tidigarelagd TeleTrade Financial Services AB (publ) har tidigarelagt datumet för delårsrapporten jan-sep 2000 till onsdagen den 18 oktober 2000. I anknytning till delårsrapporten kommer en press- & analytikerträff att hållas. Förutom en presentation av delårsrapporten kommer den senaste tidens förvärv samt verksamhetens utveckling i övrigt att presenteras. TeleTrade Financial Services AB (publ) (www.teletrade.org) - finansiella tjänster via Internet. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden, Handel, Information, Försäkringar och Ventures. Handel bedrivs i Internetmäklaren TeleTrade Solutions (100%), www.teletrade.se. den kompletta Internetmäklaren. Information bedrivs i VCW Internet Services (100%), www.vcw.se, Sveriges största Börsinformationsportal. Försäkringar bedrivs i TeleTrade e-Insurance (100%, tidigare JP Försäkring) Sveriges största försäkringsmäklare för privatpersoner. Under Ventures läggs bl.a. ägandeandelar som erhållits i utbyte mot marknadsförings- och mediatjänster på www.vcw.se.. TeleTrade Financial Services aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta: Klas Danielsson, koncernchef, 08 - 506 33 000 alt. 0708 - 74 45 74. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00460/bit0002.pdf

Dokument & länkar