Ny ledning i AD Aktiedirekt.com Fondkommission AB

Report this content

Ny ledning i AD Aktiedirekt.com Fondkommission AB Anders Råge, finanschef och compliance ansvarig inom TeleTrade-koncernen, har utsetts till verkställande direktör för Internetmäklaren Aktiedirekt. Torbjörn Östman, chefsmäklare på Internetmäklaren TeleTrade Solutions, har utsetts till vice verkställande direktör för Aktiedirekt. Jonas Sundvall, tidigare verkställande direktör för Aktiedirekt, övergår till annan verksamhet men kommer under integrations-, och fusionsarbetet mellan Aktiedirekt och TeleTrade Solutions att vara tillgänglig för den nya ledningen. Integrations-& fusionsarbetet enligt plan Samtliga tillstånd för förvärvet har erhållits av Finansinspektionen och tillträdesdagen för TeleTrades förvärv av Aktiedirekt är idag den 3 oktober 2000. Förberedelse arbetet inför integrationen av Aktiedirekts verksamhet har löpt enligt plan och integrationen beräknas vara avslutad väl innan årsskiftet. Olika funktioner av Aktiedirekts verksamhet med viss personal övergår med början idag till TeleTrade Solutions. Integrationen av Aktiedirekt med TeleTrade Solutions kommer att medföra viss senareläggning av andra projekt inom koncernen. Fösäkringstjänsten på Internet beräknas lanseras under november månad. TeleTrade Solutions tjänster i Norge och Danmark beräknas lanseras i inledningen av 2001. TeleTrade Financial Services AB (publ) (www.teletrade.org) - finansiella tjänster via Internet. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden, Handel, Information, Försäkringar och Ventures. Handel bedrivs i Internetmäklaren TeleTrade Solutions (100%), www.teletrade.se. den kompletta Internetmäklaren. Information bedrivs i VCW Internet Services (100%), www.vcw.se, Sveriges största Börsinformationsportal. Försäkringar bedrivs i TeleTrade e-Insurance (100%, tidigare JP Försäkring) Sveriges största försäkringsmäklare för privatpersoner. Under Ventures läggs bl.a. ägandeandelar som erhållits i utbyte mot marknadsförings- och mediatjänster på www.vcw.se.. TeleTrade Financial Services aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta: Klas Danielsson, koncernchef, 08 - 506 33 000 alt. 0708 - 74 45 74. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00710/bit0002.pdf

Dokument & länkar