Renodling och koncentration

Report this content

Renodling och koncentration Som ett led i renodling och koncentration av verksamheten utvärderas en försäljning av Börsinformationsportalen VCW.se. Danske Securites har utsetts till rådgivare. Arbetet kan komma att leda till en försäljning i sin helhet eller ett deltagande i den förutspådda strukturomvandlingen ibland portaler och finansiella informationstjänster på Internet. Strategival Styrelsen har beslutat att fokusera verksamheten på finansiella tjänster med enhetlig affärsmodell. Affärsmodellen för mäkleri av värdepapper och försäkringar är likartad emedan Börsinformationsportalen VCW är ett mediabolag med en helt annan affärsmodell. Resultatutveckling VCW VCWs utveckling och ledande ställning har lett till kraftigt stigande intäkter och resultat under perioden jan-sep 2000 och ett bevis att affärsmodellen fungerar. VCW är en lönsam Internetportal. Intäkterna för VCW steg till 6,8 mkr med ett resultatet om 2,6 mkr. För helåret 2000 förväntas intäkter om ca 9,5 mkr och ett resultat om 3,5-4 mkr. Verksamhetsutveckling VCW VCWs position är stark. Ingen annan finansiellt inriktad sajt har uppvisat liknande tillväxt i antal besök och sidvisningar sedan 1999. Antal besök och sidvisningar uppgick i aug 2000 enligt MMXI Nordic (tidigare SIFO) till 1 511 517 respektive 7 868 370. VCW placerar sig därmed som den största renodlade börs- och finansportalen i Sverige. VCWs diskussionstjänst om aktiemarknaden är Sveriges överlägset största. Beroende på börsklimatet har antal inlägg varierat för att som högst överstiga 8000 per dag. Under september var antal inlägg ca 5 000 per dag. För mer information kontakta: Koncernchef Klas Danielsson, 08-50633000, 0708-744574, email klas@teletrade.se TeleTrade Financial Services AB (publ) (www.teletrade.org) - finansiella tjänster via Internet. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden, Handel, Information, Försäkringar och Ventures. Handel bedrivs i Internetmäklaren TeleTrade Solutions (100%), www.teletrade.se. den kompletta Internetmäklaren. Information bedrivs i VCW Internet Services (100%), www.vcw.se, Sveriges största Börsinformationsportal. Försäkringar bedrivs i TeleTrade e-Insurance (100%, tidigare JP Försäkring) Sveriges största försäkringsmäklare för privatpersoner. Under Ventures läggs bl.a. ägandeandelar som erhållits i utbyte mot marknadsförings- och mediatjänster på www.vcw.se.. TeleTrade Financial Services aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar