TeleTrade går in som delägare i Tradelab

TeleTrade går in som delägare i Tradelab TeleTrade har via dotterbolaget och Internetmäklaren TeleTrade Solutions gått in som delägare i Tradelab AB. Ägarandelen motsvarar en andel om 15% av rösterna och motsvarande andel av kapitalet efter full konvertering av ett konvertibelt förlagslån. Om Tradelab Tradelab skall genom automatiskt beslutsfattande och handel öka värdet av det orderflöde i aktier, warrants, optioner och terminer som Internetmäklarna står för. Tradelab handlar på orderflödet från de Internetmäklare som samarbeter med Tradelab. Finner Tradelabs egenutvecklade handelssystem någon order som möter förutbestämda beslutsspecifikationer skapas ett avslut. Detta avslut skall sedan förädlas till att ge vinst, optimalt via ett avslut omgående därefter. Tradelab bidrar med ökad likviditet och förbättrad handel då Tradelab handlar mot en order sämst till gällande volym och marknadspris på börsen utan tidsfördröjning. Gentemot Internetmäklaren är Tradelab en kund och ger därmed förutom ökad likviditet och förbättrad handel även courtageintäkter. Tradelab grundades i december 1999 och ägs idag av E. Öhman J:r, grundaren Jon Malmsäter, personalen och TeleTrade. Tradelab handlar idag på orderflödet från Internetmäklaren NordNet och kommer inom kort, efter godkännande från Finansinspektionen, även att handla på orderflödet från TeleTrade Solutions. Ett sätt att skapa ökat värde TeleTrade skapar möjligheter till att öka värdet av den egna verksamheten genom att samarbeta och gå in som delägare i närliggande finansiella verksamheter där TeleTrades verksamhet och marknads-position är värdeskapande. TeleTrade har tidigare gått in som delägare i värdepappersbolaget Mangold AB som bl.a. erbjuder ett nytt sätt att genomföra nyintroduktioner via auktionsförfarande på Internet, vilket erbjuds Internet-mäklarnas kunder. För mer information kontakta: Koncernchef Klas Danielsson , 08-506 33 000, klas.danielsson@teletrade.se TeleTrade Financial Services AB (publ) (www.teletrade.org) - finansiella tjänster på ett modernt sätt. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden, Handel, Information, Försäkringar och Ventures. Handel bedrivs i Internetmäklaren TeleTrade Solutions (100%), www.teletrade.se. den kompletta Internetmäklaren. Information bedrivs i VCW Internet Services (100%), www.vcw.se, Sveriges största Börsinformationsportal. Försäkringar bedrivs i TeleTrade e-Insurance (100%, tidigare JP Försäkring), Sveriges största försäkringsmäklare för privatpersoner. Under Ventures läggs bl.a. ägandeandelar som erhållits i utbyte mot marknadsförings- och mediatjänster på www.vcw.se.. TeleTrade Financial Services aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00520/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar