700 medarbetare berörs av övertalighet

700 medarbetare berörs av övertalighet Den övertalighet som TeliaSonera Sverige aviserade i april uppskattas till cirka 1 500 personer, beräknat från årsskiftet. Det meddelar TeliaSonera Sverige i dag. Ungefär 500 består av inhyrd personal och omkring 300 har redan slutat genom naturlig avgång eller gått till nya jobb i koncernen. Därmed berörs cirka 700 av TeliaSonera Sveriges anställda medarbetare. Sedan det i april aviserades att organisationen skulle ses över, har enheter, segment och staber inom TeliaSonera Sverige arbetat fram sina verksamhets- och bemanningsplaner. Samverkan har skett med personalorganisationerna, baserat på dessa planer. Det är ledningen för TeliaSonera Sverige som står för bedömningen av den uppskattade övertaligheten. - Vi måste säkra att TeliaSonera Sverige även i framtiden ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv operatör för våra kunder, därför är det nödvändigt att vi ser över effektiviteten i vår organisation, säger Marie Ehrling, chef TeliaSonera Sverige. - Det vi nu genomför ska skötas på bästa sätt och med respekt för såväl dem som direkt kommer att beröras som för de anställda som blir kvar. Övertaligheten ska hanteras genom naturlig avgång, riktade pensionslösningar och inom ramen för övertalighetsprogrammet Telia Resurs och Omställning. Vår ambition är att ha en fortsatt konstruktiv dialog med personalorganisationerna så att processen genomförs på ett så bra sätt som möjligt. I samverkan med personalorganisationerna inleds nu arbetet med att fastställa det exakta antalet personer och identifiera vilka personalkategorier och individer som berörs av övertaligheten och hur processen ska genomföras. När det gäller inhyrd personal från bemanningsföretag har cirka 125 hittills avvecklats under året. Den fortsatta avvecklingen av inhyrd personal görs under återstoden av året. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSonera Sveriges presstjänst, tel 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar