Blixtar och dunder med telestörningar

Blixtar och dunder med telestörningar När åskvädren drar fram över landet fördubblas antalet samtal till Telias felanmälan. Normalt avhjälps fel på en dag men den som anmäler ett fel i karlstadstrakten idag onsdag, får räkna med en felavhjälpningstid på fem dagar. Innan man ringer felanmälan, bör man kontrollera om det är den egna telefonen som är skadad. Det gör man enkelt genom att koppla ur samtliga apparater anslutna till nätet och sedan ansluta en annan telefon till det första telefonjacket i bostaden. Hälften av alla fel som anmäls efter ett åskväder finns i kundens egen utrustning. När blixten slår ner alstras spänningar i el- och teleledningar, som kan skada elektriska apparater. Särskilt utsatta är sådana, som är kopplade både till el- och telenäten såsom telefonsvarare, faxapparater och datorer via modem. De ger åskspänningarna en attraktiv väg att nå "jord" genom överslag mellan el- och telenäten på flera kilometers avstånd från själva nedslaget. Bor man i områden med långa luftledningar för el och tele är det särskilt viktigt att skydda sina apparater. Det finns flera olika typer av skydd att installera från några hundralappar och uppåt. - Många gånger kan det vara klokt använda pengar med tanke på det ökande antalet utrustningar i hemmen, framhåller Hans-Göran Öhlin på TeliaSonera. Han ingår i ett internationellt nätverk av experter, som arbetar med skydd mot elektromagnetiska effekter. Ringer det, så låt bli att svara. Det är det enklaste och bästa rådet som Telia alltid ger sina kunder. Risken för olyckor är stor, då blixten letar sig in i huset längs telefonledningen, genom telefonluren och vidare genom den som pratar i telefonen. Det bästa är om man har möjlighet att kopplar ur telefoner, faxar och datorer innan ovädret bryter ut. Ta som en god regel att koppla ur anslutningarna till el- och telenäten, innan du åker på semester. - Men låt hellre bli om åskan redan går. Har du otur kan blixten slå ner, samtidigt, som du håller på att koppla ur din utrustning, säger Hans-Göran Öhlin. Om man måste prata i telefon så är mobiltelefon eller trådlös telefon att föredra. Här finns ingen ledande kabel. TeliaSonera satsar varje år 10-tals miljoner för att förbättra åskskyddet. Erfarenheter från tidigare år har också gjort att vi nu ställer större krav på våra entreprenörer att avhjälpa felen snabbt. Omfattande åskväder ger en mängd skador, ofta samtidigt, som till skillnad från många andra nätfel kräver närvaro av tekniker på plats. - Med hjälp av den statistik vi för över var och hur stora skador vi fått i olika områden, sker insatser, för att förbättra åskskyddet. Detta metodiska åtgärdsprogram påbörjades efter den åskrika sommaren 1997. Kostnaderna för skador inom dessa områden har minskat med över 70 procent. - Vi har även tillgång till det åskpejlingssystem, som SMHI driver, och kan därigenom få fram de områden, där åskskyddet är särskilt dåligt, d v s områden med lite åska, men ändå åskskador och där sätta in åtgärder. Vi har drygt 6 000 telestationer i vårt land, så det är ett åtgärdsprogram på lång sikt. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Presstjänsten, TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar