Bokslutskommuniké Januari-december 2002

Bokslutskommuniké Januari-december 2002 Innehåll i denna rapport: 1) Koncernöversikt TeliaSonera, pro forma Denna översikt redovisar pro forma-värden på helårsbasis för det sammanslagna TeliaSonera inklusive de verksamheter i Baltikum som blivit dotterbolag 2) Årsöversikt Telia separat Denna översikt redovisar Teliakoncernen och Telias förutvarande affärsområden 3) Årsöversikt Sonera separat Denna översikt redovisar Sonerakoncernen och Soneras förutvarande affärsområden 4) Koncernöversikt TeliaSonera, legalt Denna översikt redovisar Telia separat med tillägg för en månads verksamhet i Sonera och de verksamheter i Baltikum som blivit dotterbolag till följd av samgåendet i december 5) Koncernräkenskaper i sammandrag TeliaSonera, legalt Samgåendet mellan Telia och Sonera slutfördes i december 2002 Året i korthet 2002, pro forma ·Nettoomsättningen var i nivå med föregående år. För Telia och Sonera ökade nettoomsättningen 5% respektive 6% för jämförbar verksamhet ·Underliggande ebitda ökade till 24 573 msek (21 768) och marginalen stärktes till 30,3% (26,9) ·Starkt fritt kassaflöde om 8 939 msek (-7 008) ·Stark tillväxt inom mobilverksamheten och ökad lönsamhet på samtliga nordiska marknader. Rekordhöga marginaler om 50% i den svenska (kvartal 4) och finska mobilverksamheten (helår). Stark tillväxt i mobilverksamheterna i Fintur, Turkcell och MegaFon ·Hög underliggande ebitda-marginal om 37,4 % (36,5) i den svenska fastnätsverksamheten, trots minskade intäkter ·Kostnader om totalt 53 278 msek för omstrukturering och effektivisering inom främst den internationella 3G-verksamheten, International Carrier och danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet som minskade till -46 859 msek (9 586). Underliggande rörelseresultat ökade till 6 419 msek (-1 514) ·Utdelningen föreslås öka till 0,40 sek per aktie (2001 totalt 0,20 SEK), i linje med ny policy om årlig ökning av utdelningen Finansiell information Årsredovisning 2002Mitten av april 2003 Delårsrapport Jan-Mar 8 maj 2003 Halvårsrapport Jan-Jun 31 juli 2003 Delårsrapport Jan-Sep 29 oktober 2003 Frågor om innehållet kan ställas till: TeliaSonera ab, Investor Relations 123 86 Farsta tel. 08-713 10 00 fax 08-713 69 47 www.teliasonera.se, Investor Relations Tryckta rapporter beställs på: tel. 08-713 71 43 fax 08-604 54 72 www.teliasonera.se, Investor Relations ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00440/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00440/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar