• news.cision.com/
  • Telia Company/
  • Bolagsstämman i Turkcell godkände utdelningsförslag – aktieägarna i Turkcell Holding tar plats i Turkcells styrelse

Bolagsstämman i Turkcell godkände utdelningsförslag – aktieägarna i Turkcell Holding tar plats i Turkcells styrelse

Report this content

Turkcells bolagsstämma godkände i dag utdelning för räkenskapsåret 2017 i enlighet med förslaget från Turkcell Holding. Tre personer som nominerats av Turkcell Holding valdes in i den nya styrelsen för Turkcell, däribland Ingrid Stenmark, Senior Vice President och Chef för CEO Office; Strategy & Combined Assurance på Telia Company.

Totalt kommer Turkcell att betala en utdelning på 1 900 MTRY, där Telia Companys andel är 456 MTRY. Baserat på en växelkurs för TRY/SEK på 2,06 motsvarar Telia Companys andel cirka 939 MSEK före skatt och cirka 892 MSEK efter skatt.
Utdelningen kommer att betalas i tre lika stora utbetalningar på eller före den 27 juni 2018, den 24 september 208 och den 24 december 2018.
   
Bolagsstämman valde även nya styrelsemedlemmar, bland dem Ingrid Stenmark, Senior Vice President och Chef för CEO Office; Strategy & Combined Assurance på Telia Company.
– Vi är nöjda med att bolagsstämman gick som förväntat och att aktieägarna får utdelning. Att ha aktieägarrepresentanter i styrelsen är ett steg mot att återställa en normal bolagsstyrning i Turkcell, säger Ingrid Stenmark
   
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
   
  
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
   
    
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar