Bredbandsnätet i Herrljunga färdigbyggt - 99 procent får bredband

Utbyggnaden av det nya kommuntäckande bredbandsnätet i Herrljunga är klart. Nätet som levererats av TeliaSonera Network Sales invigdes officiellt under onsdagen. Närmare 99 procent av Herrljunga kommuns invånare får nu tillgång till bredband, varav cirka 60 procent kan få hastigheter på upp till 8 Mbit/s.

Kommuninvånarna kan nu välja fritt bland de olika operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Alla hushåll inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan – beroende på operatör – få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 500 kbit/s kapacitet. Nätet invigdes officiellt under en informationsträff i Herrljunga av representanter för kommunen och TeliaSonera. - Det här är en välkommen julklapp till kommunen och det är väldigt kul att vi kan erbjuda bredband till så stor del av kommunens invånare. För att kommunen ska ha en positiv utveckling och exempelvis vara attraktiv för inflyttning är bredband en självklarhet, säger Margaretha Yngvesson, kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga kommun. Herrljunga kommun tecknade avtal med TeliaSonera för utbyggnad av ett kommuntäckande bredbandsnät i juni i år. Sedan dess har telestationerna i kommunen uppgraderas till ADSL-kapacitet, som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en mycket hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. - Med hjälp av ADSL-tekniken har vi kunnat erbjuda Herrljunga kommun snabb och kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad. Vårt erbjudande innebär även att vi kan ge kommunerna en väldigt hög täckningsgrad, vilket gör att nätet täcker även glesbefolkade områden, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales. TeliaSonera har tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i över 75 kommuner i Sverige, varav 18 i Västra Götalands län.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar