Bredbandsnätet i Hylte kommun invigt

Invånarna i Hylte kommun får lagom till jul tillgång till kommunens nya bredbandsnät. Under tisdagen invigdes nätet officiellt. Nätet når i dagsläget 98 procent av invånarna. Den sista etappen av utbyggnaden blir klar i början av 2005, och då blir täckningsgraden i princip 100 procent.

Hylte kommun tecknade i juni avtal med TeliaSonera Network Sales för utbyggnad av ett kommuntäckande bredbandsnät. Representanter för kommunen och TeliaSonera Network Sales invigde nätet officiellt på ett informationsmöte i Hyltes kommunhus under tisdagen. - Det är oerhört viktigt för Hylte kommun att vi nu får ett bredbandsnät som når så många invånare. Vi får samma utbud som i storstadsregionerna, vilket gynnar både privatpersoner och företag, samtidigt som det gör kommunen attraktiv för både inflyttning och företagsetableringar, säger Jennie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun. Alla telestationer i kommunen har efter färdig utbyggnad uppgraderats till så kallad ADSL-kapacitet, som utnyttjar det befintliga telenätet och ger en väldigt hög täckningsgrad. Telestationerna har dessutom kopplats ihop med ett fiberoptiskt nät med mycket hög överföringshastighet. Kommuninvånarna kan välja fritt mellan de operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Alla hushåll inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan – beroende på operatör – få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom 9 kilometer kan få upp till 0,5 Mbit/s kapacitet. Utbyggnaden är även förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet. - Vårt erbjudande ger kommunerna snabb och kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad, med hög täckningsgrad. Hylte är ytterligare en kommun som får en nästintill hundraprocentig täckningsgrad, vilket är väldigt positivt, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales. TeliaSonera har under det senaste året tecknat avtal om bredbandsutbyggnad med cirka 75 kommuner i Sverige.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar