Bredbandsnätet i Sigtuna kommun invigt

Sigtunas kommunalt upphandlade bredbandsnät är nu färdigtbyggt. Nätet, som kan ge majoriteten av hushållen bredbandskapacitet på upp till 8 Mbit/s, invigdes officiellt under tisdagen. Sigtuna är därmed den första kommunen i Stockholms län att börja använda ett kommuntäckande bredbandsnät.

Bredbandsnätet bygger på TeliaSoneras bredbandslösning Skanova IP-city, som utnyttjar det befintliga telenätet kombinerat med nytt fiberoptiskt nät. Tekniken ger väldigt hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden, och hela 98 procent av kommunen kan få tillgång till bredbandsnätet. Nätet invigdes officiellt under tisdagen av representanter från kommunen och det lokala näringslivet, samt leverantören TeliaSonera Network Sales. - Det är väldigt glädjande att vi nu kan inviga bredbandsnätet, som första kommun i Stockholms län. Nätet har stor betydelse för kommunens utveckling och är efterlängtat av både hushåll och företag. Nästan hela kommunen får tillgång till bredband, vilket är viktigt inte minst för de många småföretagen på landsbygden, säger Anders Johansson, kommunalråd i Sigtuna kommun. Alla telestationer i kommunen har uppgraderats till ADSL-kapacitet, och invånare inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan – beroende på operatör – få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. De inom nio kilometers kabelavstånd kan få minst 500 kbit/s kapacitet. Kunderna kan välja fritt mellan de tolv operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. - Vi ser fram emot nya möjligheter med bredbandsanslutningen, där vi kan få tidsbesparande nytta exempelvis genom överföring av röntgenbilder, eller sökning efter läkemedelspriser på FASS vilket idag bara kan göras över Internet, säger en av Europas mest erfarna hästveterinärer, professor Arne Lindholm på Mälaren Hästklinik, som är en av landets ledande kliniker för tävlingshästar och tidigare utnämnd till mest framgångsrika företag i Sigtuna kommun. TeliaSonera Network Sales har tecknat avtal om utbyggnad av Skanova-nät i 76 kommuner i Sverige.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar