Bredbandsnätet i Västmanlands län klart

Nu får 99 procent av alla västmanländska hushåll tillgång till bredband. Merparten av invånarna kan få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Västmanland har som tredje län i Sverige invigt ett regiontäckande bredbandsnät, som binder samman samtliga elva kommuner i länet.

Majoriteten av kommunerna i Västmanland genomförde i december 2003 en samordnad upphandling av bredbandsutbyggnad genom Västmanlands Kommunförbund. Målet var att med så stor täckning som möjligt skapa ett öppet nät där hushåll och företag har tillgång till bredbandstjänster från flera leverantörer i kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar. Utbyggnaden är nu klar och alla kommuner i Västmanland, inklusive Västerås, har kopplats samman i ett nät med hög överföringskapacitet. Nätet invigdes officiellt vid en ceremoni i kurorten Sätra Brunn under fredagen, i närvaro av bland andra kommunalråd och kommunchefer från de elva kommunerna, landshövding Mats Svegfors samt representanter från Västmanlands näringsliv. Invigningen sändes även direkt i både ljud och bild över Internet. - Det är väldigt viktigt att alla kommuner och orter i länet har möjlighet att få tillgång till bredband. Det är en stor fördel för företagande och nyetableringar, men även för den kommunala servicen att kunna använda sig av modern teknik. Vi är mycket nöjda över att vi nu har nått så långt i utvecklingen, säger Åke Hillman, ordförande i Västmanlands Kommunförbund. Bredbandsnätet täcker närmare 99 procent av hushållen och företagen i regionen och bygger i tio av de elva kommunerna på TeliaSoneras bredbandslösning Skanova IP-City, som utnyttjar befintligt telenät kombinerat med nylagt fibernät. Samtliga telestationer i kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar har dessutom uppgraderats till så kallad ADSL-kapacitet som ger mycket hög täckningsgrad, även i glesbefolkade områden. Invånare som bor inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan – beroende på operatör – få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. De inom nio kilometers kabelavstånd kan få minst 500 kbit/s kapacitet. Kunderna kan välja fritt mellan de olika operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. - Västmanland är det tredje länet i Sverige som upphandlat en heltäckande bredbandslösning för samtliga kommuner. Genom ADSL-tekniken har vi kunnat erbjuda länet en snabb och kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad, med hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar