Enkelhet och service bakom framtida tillväxt

Enkelhet och service bakom framtida tillväxt Enkelhet och service ska vara de två ledstjärnorna för TeliaSonera i framtiden. Under de kommande sju åren ska TeliaSonera omstöpas till ett genuint serviceföretag genom omfattande förenkling av verksamheten. Under temat "Enkelhet gör allting möjligt" lanserade TeliaSoneras VD och koncernchef Anders Igel igår Vision 2010 för 850 chefer från TeliaSoneras marknader i Norden, Baltikum, Ryssland, Turkiet och Eurasien, som samlats i Stockholm. - Telekomutvecklingen de senaste 150 åren har gjort saker och ting alldeles för krångliga i telekombranschen, säger Igel och pekar ut enkelhet som den främsta vägen för att nå visionen att bli ett genuint serviceföretag år 2010. - Enkelhet i alla avseenden är den absolut viktigaste aspekten för att kunderna ska använda våra nya tjänster mer. Detta är nyckeln till tillväxt framöver, fortsätter Igel. Utvecklingen av TeliaSoneras Vision 2010 har involverat ett stort antal anställda i företaget. 700 chefer och anställda har varit direkt engagerade i processen och ytterligare 3000 anställda har varit aktiva via företagets intranät. - Vi tror att en bred och noggrann förberedelsefas är en nödvändig förutsättning för att detta ska genomföras. Nu börjar vi genast införa allt detta i vårt arbete, säger Igel. TeliaSonera kommer inte att jämföra sig med de traditionella konkurrerande operatörerna. - Telekomoperatörer ligger långt ifrån vad som kan uppfattas som riktigt bra service idag, och i de marknader vi är verksamma har vi redan ett bra utgångsläge, fortsätter Igel. Vi ska ytterligare öka våra ambitioner och istället jämföra oss med de ledande företagen inom den europeiska tjänstesektorn som flygbolag, hotell och restauranger. Ett icke-teknikfokus utgör de centrala delarna i visionen. - Vi tror att människor är trötta på allt prat om olika system, teknikförkortningar och olika tekniska tillämpningar. Våra kunder bryr sig inte om det är fast mobilt eller internet som ligger bakom våra tjänster. Vi vill att våra tjänster ska fungera oavsett teknik, förklarar Igel. Det kommer att ta tid innan vi når det målet, men jag är övertygad om att vi redan år 2005 kommer att se ordentliga förbättringar. - För mig är Vision 2010 en början på något nytt och ett fullständigt integrerat TeliaSonera. Effektiviseringsåtgärder och synergieffekter fortsätter naturligtvis, men nu har det sammanslagna bolaget en gemensam riktning, avslutar Anders Igel. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras Presstjänst, tfn +020-775830 Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar