Företagare vill ha en lur för alla telefonsamtal

Företagare vill ha en lur för alla telefonsamtal Över hälften av landets kvinnor som jobbar på små företag vill ha överfallslarm i mobilen. Männen vill ha satellitnavigering med kartor (GPS). Helst av allt vill både män och kvinnor använda samma telefon för att ringa alla samtal, både fasta och mobila. Det visar en ny Telia- undersökning. Telia har med hjälp av undersökningsföretaget Quickwise frågat 1 457 svenskar, som arbetar i företag med tio eller färre anställda, om vilka tjänster de vill ha i mobilen. Resultatet har sammanställts i delrapporten "Önsketjänster i mobilen". - Mobilen är ett viktigt arbetsverktyg och undersökningen visar att många företagare önskar ännu fler tjänster som underlättar deras vardag. En del av tjänsterna finns redan, men vi kommer absolut att titta närmare på de andra funktioner som efterfrågas, säger Erik Heilborn, chef segment Företag, TeliaSonera Sverige. Högst upp på önskelistan för kvinnor och män står möjligheten att kunna ringa alla samtal, både fasta och mobila, från samma telefon. Det efterfrågas av 55 procent av kvinnorna och 67 procent av männen. Sedan önskar kvinnorna i fallande ordning överfallslarm (54 procent), e-post i mobilen och mötespåminnare. Männen önskar satellitnavigering med kartor (62 procent), därefter e-post, funktion för att lagra viktiga koder. Mer udda mobiltjänster - som hastighetskontrollvarnare, P-lisevarnare och möjlighet att kunna boka tvättstugan från mobilen - efterfrågas också av relativt många. Till exempel vill en av fem bli varnad via mobilen när bilen riskerar att bli lappad. - - - - Resultaten i undersökningen "Önsketjänster i mobilen" är framtagna av undersökningsföretaget Quickwise. 1 457 slupmässigt utvalda heltidsarbetande svenskar (18-70 år) som har tillgång till Internet och mobiltelefon och som arbetar i företag med tio eller färre anställda, har tillfrågats om vilka tjänster de vill ha i mobilen. Resultaten är framtagna genom en online-undersökning under vecka 49. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Maria Stråhle, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, segment Företag, 020-77 58 30 Tabeller, bilder och rapport finns på www.teliasonera.se (Press). Publiceringsregel: Fritt om källan anges ("Telias kommunikationsbarometer för företag"). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar