Förslag till styrelseledamöter i TeliaSonera

Förslag till styrelseledamöter i TeliaSonera Sven-Christer Nilsson och Paul Smits föreslås bli nya ledamöter i TeliaSoneras styrelse. Carl Bennet föreslås bli vice ordförande efter Lars-Eric Petersson, som avböjt omval som ledamot. I övrigt föreslås omval av nuvarande ledamöter i styrelsen. TeliaSoneras styrelse föreslås således bestå av följande ledamöter efter TeliaSoneras bolagsstämma den 8 maj. Tapio Hintikka (ordförande), Carl Bennet (vice ordförande), Ingvar Carlsson, Eva Liljeblom, Sven-Christer Nilsson, Paul Smits, Caroline Sundewall, Roger Talermo samt Tom von Weymarn. Sven-Christer Nilsson har bl a varit koncernchef på Ericsson och Paul Smits har bl a varit koncernchef på KPN i Nederländerna. Följande arvoden föreslås till styrelsen. Ordföranden 750 000 SEK, vice ordföranden 550 000 SEK och övriga bolagsstämmovalda ledamöter 400 000 SEK. Arvodet inkluderar ersättning för arbete i styrelsekommittéer. Förslagen kommer att behandlas under punkt 10, 11 och 12 på dagordningen till TeliaSoneras bolagsstämma den 8 maj. Förslagen stöds av aktieägare representerande ca 65% av aktierna och rösterna i TeliaSonera. Den svenska staten och den finska staten har meddelat att de ändrat aktieägaravtalet avseende TeliaSonera. Tidigare var avsikten att vid den ordinarie bolagsstämman 2003 byta ut en ledamot som tidigare satt i Telias styrelse och en ledamot som tidigare satt i Soneras styrelse. Staterna har nu kommit överens om att endast ersätta Lars-Eric Petersson, som avböjt omval. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30 TeliaSonera, som skapats genom en fusion mellan Telia och Sonera, är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning per 31 dec 2002 var 81 miljader SEK (EUR 8.8 miljarder) och antalet anställda 30 juni 2002 var 29 000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar