Fyra av fem företag tror på ljust 2005

Tillväxten för Sveriges små och medelstora företag kommer att utvecklas positivt under 2005. Det tror 86 procent av företagen som deltagit i Telias senaste kommunikationsbarometer för företag. Bättre kundrelationer är det viktigaste området för att öka tillväxten.

De tillfrågade, som är kunder hos Telia, har även fått bedöma hur de tror att det egna företagets omsättning kommer att utvecklas. I Stockholms län tror 81 procent att omsättningen kommer att öka, i Västra Götalands län 86 procent, i Skåne län 85 procent och i Norrland 80 procent. Det viktigaste området för att åstadkomma tillväxt i företagen är att förbättra kundrelationerna. Det svarar 64 procent. Därefter följer höjd kompetens hos medarbetarna (56 procent) och att utveckla försäljningskanalerna (31 procent). – Kommunikationsverktygen är nu så pass välutvecklade att företag även med förhållandevis enkla medel kan förbättra kundrelationerna kraftigt. Det kan till exempel handla om sms, e-post eller helt webbaserade lösningar, säger Erik Heilborn, chef segment Företag, TeliaSonera Sverige. Mest optimistisk inför framtiden är handelsbranschen, 87 procent tror att omsättningen på deras företag kommer att öka under det närmaste året. Sedan följer branscherna industri (84 procent), media (84 procent) och turism (83 procent). Minst optimistisk är transportbranschen. Men även där tror många, 76 procent, på ökad omsättning under det närmaste året. Undersökningen visar att få företag utnyttjar elektroniska kanaler i dag för att förbättra sina kundrelationer. Endast två av tio företag har till exempel en hemsida där kunderna kan e-handla. Jämför man vad företagen gör i dag med vad de vill satsa på i framtiden, ser man att företagen kommer att satsa på hemsida med e-handelsfunktion (25 procentenheters ökning), regelbundna nyhetsbrev via e-post (25 procentenheters ökning) och webbmöten där flera kan följa en presentation samtidigt (20 procentenheters ökning). Om Telias kommunikationsbarometer för företag Telia har i kommunikationsbarometern för företag, rapporten ”Företag om tillväxt, omsättning och elektronisk kommunikation”, frågat 2 687 företagare om hur de ser på framtiden för sitt och andras företag samt hur de kommunicerar elektroniskt. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på små och medelstora företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 20-26 oktober 2004. Rapporten finns i sin helhet att ladda hem härintill.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar