Information om underhållsarbete i telenätet

Information om underhållsarbete i telenätet TeliaSonera genomför underhållsarbete i telenätet i Västerås och Stockholm natten mellan den 20 och 21 maj, klockan 00.00 och 04.00. Arbetet utförs för att öka kapaciteten och säkerheten för framtidens tjänster i telenätet. Underhållsarbetet innebär att man byter förstärkarkort i det optiska fjärrnätet vilket kommer att påverka teletrafiken i det fasta och mobila nätet mellan Västerås och Stockholm. Bytet beräknas ta ca fyra timmar och medför förbättrade möjligheter att övervaka nätkvaliteten, samt stärker framtida kapacitetsbehov i fjärrnätet. Arbetet kan medföra tillfälligt stopp i trafiken eller begränsad framkomlighet i nätet, under delar av den beräknade tiden. Alla operatörer som påverkas har informerats. TeliaSonera har informerat SOS-larmcentral som ansvarar för 112. SOS- larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030516BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030516BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar