IT kan spara 12 miljarder i Sveriges kommuner

Pressmeddelande 2004-11-09 IT kan spara 12 miljarder i Sveriges kommuner Investeringar i IT-lösningar kan ge effektiviseringar motsvarande 12 miljarder kronor för Sveriges kommuner. Det visar Telias rapport "Den kommunala kraften". Resultatet baseras på IT-projekt genomförda hos ett antal kommuner i samarbete med Telia. Telia har studerat fem olika områden där IT-lösningar kan effektivisera servicen och verksamheten i kommunerna: anhörigvård (4,3 mdr) personalpool (0,3 mdr), vårdråd per telefon (3,4 mdr), mobilt arbete inom hemtjänsten (3,8 mdr) och gemensamma växellösningar (0,3 mdr). Inom dessa områden är effektiviseringar motsvarande 12 miljarder kronor möjliga. Det motsvarar drygt 40 000 heltidsanställda undersköterskor under ett år. - De närmaste tio åren kommer pensioneringarna bland kommunanställda att öka samtidigt som efterfrågan på offentliga tjänster ökar. Det innebär dubbla krav på kommunerna. En del av lösningen är IT-tjänster som effektiviserar servicen och verksamheten. Ett konkret exempel är kvalificerad vårdrådgivning via telefon för att öka tillgängligheten för medborgarna och avlasta vårdcentraler, säger Anders Gylder, chef för segment Storföretag, TeliaSonera Sverige. Rapporten omfattar också en undersökning av inställningen till IT- och kommunikationslösningar bland kommunstyrelseordföranden och kommunchefer. Dessa anger att användandet av IT-tjänster bland kommunens anställda kommer att öka kraftigt de närmaste fem åren. Vidare ser de kommunala beslutsfattarna störst potential för IT- och kommunikationslösningar i hemtjänsten, den kommunala administrationen och grund- och gymnasieskolan. En stor del av de kommunala beslutsfattarna anser att samarbete mellan flera kommuner skulle underlätta satsningar på IT-tjänster för att effektivisera och förbättra den kommunala servicen. - Många av de projekt vi har genomfört har inneburit samarbeten mellan flera kommuner. Det ger en dubbel vinst. Dels genom att tekniken effektiviserar arbetet, dels genom de vinster som själva samordningen medför. Ett enkelt exempel på detta är gemensamma växellösningar mellan flera kommuner, säger Anders Gylder. Om undersökningarna Telia har i två undersökningar sammanfattade i rapporten "Den kommunala kraften" undersökt vilka effektiviseringar som är möjliga genom IT-lösningar i kommunal service inom fem prioriterade områden, samt vilken inställning som kommunala beslutsfattare har till IT-lösningar i kommunen. Den senare undersökningen omfattar intervjuer med 110 kommunstyrelseordföranden och 93 kommunchefer. Fältperioden var 7-18 juni i år. Undersökningen genomfördes av analysföretaget United Minds. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Yvonne Hansen, pressansvarig, TeliaSonera Sveriges presstjänst, tnf 020-77 58 30 TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041101BIT20710/wkr0010.pdf Huvudrapport, 223 kB, pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041101BIT20710/wkr0017.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar