Kraftig bredbandsutbyggnad

Vid årets slut kommer Telia att kunna erbjuda bredband till 90 procent av Sveriges hushåll och småföretag, att jämföra med 85 procent i dagsläget. Detta tack vare att Telia bygger ut fler telestationer. När utbyggnaden är klar kan ytterligare 200 000 hushåll få bredband, eller totalt 3 780 000.

Hur utbyggnaden sker runt om i Sverige redovisas i nio regionala pressreleaser. Dessa, tillsammans med ett lokalt faktablad, finns som bilagor att ladda hem, här intill (eller på www.teliasonera.se Länken ”Press”). ( I pdf-format ca 60 kB vardera) Se även vårt pressmeddelande från 17 november där vi redovisar utbyggnaden i tio andra regioner/län i landet. Läs också mer om Telias bredbandslösningar på www.telia.se/bredband

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com