Ledningsförändringar i TeliaSonera

Ledningsförändringar i TeliaSonera TeliaSonera har idag utsett Harri Koponen till Chef för resultatenheten TeliaSonera International. TeliaSonera stärker därmed ledningsfunktionen i den internationella verksamheten. Enheten omfattar TeliaSoneras internationella innehav i Finturbolagen, den ryska mobiloperatören MegaFon, den turkiska mobiloperatören Turkcell och den internationella carrierverksamheten. Aimo Eloholma, nuvarande chef för resultatenheten TeliaSonera International, kommer att fortsätta inom enheten med operativt ansvar och han kommer att rapportera till Harri Koponen. Terje Christoffersen, som är ansvarig för TeliaSoneras verksamhet i Danmark, kommer att efterträda Harri Koponen som chef för den operativa koncernenheten Marketing, Products and Services. De danska verksamheterna kommer tills vidare att rapportera direkt till Kenneth Karlberg, som är chef för resultatenheten TeliaSonera Norge, Danmark, Baltikum. "Den nuvarande utvecklingen i Ryssland och Turkiet tillsammans med tillväxt-möjligheterna i TeliaSonera International kräver att vi stärker vår ledningsfunktion inom detta område," kommenterar TeliaSonera koncernchef Anders Igel. "Vi ser med tillfredsställelse att vi kan få Terje till huvudkontoret. Han kommer att bli ett välkommet tillskott till TeliaSoneras ledning. Terje har bred erfarenhet från tidigare uppgifter både inom TeliaSonera och externt. Detta kommer att vara viktigt i hans nya för koncernen mycket viktiga uppgift." Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressmeddelandet som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer, andra prognoser och andra fördelar av transaktionen är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras Presstjänst, tfn 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar