Nytt bredbandsnät till Lilla Edets kommun nästa höst

Nästa höst får Lilla Edets kommun tillgång till ett kommuntäckande bredbandsnät från TeliaSonera Network Sales. Kommunen tecknade under torsdagen avtal om utbyggnad av nätet, som ska vara klart i oktober nästa år. Nätet kan ge bredband till 99 procent av hushållen, varav majoriteten kan få tillgång till hastigheter på upp till 8 Mbit/s kapacitet.

Av de 13 000 invånarna i Lilla Edets kommun pendlar cirka 3000 personer dagligen till andra kommuner. Tack vare nätet får många nu möjlighet att arbeta hemifrån i högre utsträckning. När hushåll och företagare får tillgång till bredbandsnätet kan de välja fritt bland olika operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. - Bredbandsnätet ökar möjligheterna till att arbeta hemifrån, och är en förutsättning inte bara för företagsutveckling i kommunen, utan även för kommunens utveckling i stort. Det är viktigt att nätet inte bara når centralorterna, utan att hela kommunen får möjlighet till bra Internetuppkoppling, säger Bjarne Färjhage, kommunstyrelsens ordförande i Lilla Edets kommun. Samtliga telestationer i kommunen ska nu uppgraderas till ADSL-kapacitet, som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en väldigt hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Mellan orterna byggs även ”digitala motorvägar” i form av ett ortssammanbindande nät, där telestationerna kopplas samman med hjälp av fiberoptiska kablar eller radiolänkar med mycket hög överföringshastighet. Hela nätet ska vara färdigbyggt i oktober 2005. Alla hushåll inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan – beroende på operatör – få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 500 kbit/s kapacitet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet. - Genom att kombinera befintligt telenät med nya fiberkablar och radiolänkar kan vi erbjuda kommunen snabb och kostnadseffektiv täckning. Lilla Edets nät täcker nästan hela kommunen, och blir troligen till stor nytta för kommunens många pendlare, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales. TeliaSonera Network Sales har tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i över 75 kommuner, varav 19 i Västra Götalands län.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar