Ring inte en finländare som festar

Danskar och finländare stänger av mobilen på fest medan svenskar och norrmän låter mobilen vara på. Vill du vara säker på att nå festade vänner är det alltid SMS som är säkrast. Det visar en undersökning om kommunikationsvanor som TeliaSonera har låtit genomföra.

Fyra av fem svenskar och lika många norrmän tycker att man får svara i telefon när man är på fest, men det tycker bara en av fem danskar och varannan finländare är acceptabelt. Danskarna har en restriktiv inställning till mobiltelefonen i alla sociala och offentliga sammanhang, men fester är ett av få tillfällen då inte heller finländarna inte accepterar att man pratar i mobilen. Åtta av tio nordbor har mobiltelefon, sju av tio SMS:ar regelbundet och de flesta har tillgång till Internet. På många sätt har vi en liknande inställning till moderna kommunikationskanaler, men det finns också en del tydliga attitydskillnader mellan länderna. Synen på att prata i mobiltelefonen på fest är en av de frågor som tydligast skiljer länderna åt. Däremot är SMS och MMS under fester mer accepterat. I Sverige tycker drygt 80 procent att man får läsa och skicka SMS under fester. I Finland och Danmark är motsvarande siffra 50 procent. Om undersökningen: 2 063 personer mellan 16 och 64 år i Sverige, Danmark, Norge och Finland har svarat på en e-postenkät. Respondenterna är slumpmässigt utvalda och representativa för den del av befolkningen som har tillgång till Internet. Undersökningen är beställd av TeliaSonera och genomförd av undersökningsföretaget Cint. - - - - - - Se bifogade filer för svaren i tabellform.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar