Skanova bygger Dalarnas första bredbandsnät i Vansbro kommun

Skanova bygger Dalarnas första bredbandsnät i Vansbro kommun Länsstyrelsen i Dalarna har nu godkänt Vansbro kommuns ansökan om bidrag för bredbandsutbyggnad. Vansbro kommun har beslutat att anlita Skanova som leverantör av ett stadsnät i kommunen. Därmed blir Vansbro först i Dalarna med ett kommuntäckande bredbandsnät. Genom avtalet med Skanova förväntas merparten av kommunen vara uppkopplad redan till årsskiftet 2003/04. - Vi fick in flera anbud men Skanova var det enda bolaget som kunde uppfylla våra krav, både vad beträffar snabb utbyggnad och drift. Bredband är väldigt viktigt, främst för näringslivet. Hade vi inte kunnat hänga med i utvecklingen och snabbt koppla upp företag och privatpersoner hade risken varit stor att många företag lämnat kommunen. Med hjälp av Skanova får vi nu istället bredband först av alla i Dalarna, säger Gunnar Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Vansbro. Bredbandsnätet i Vansbro blir en kombination av fiberoptiskt nät och ADSL. Utbyggnaden omfattar Vansbro, Hulån, Dala-Järna, Nås, Uppsälje och Äppelbo och mellan dessa orter byggs även ett ortssammanbindande nät. - Allt fler kommuner inser fördelarna med att utnyttja befintlig infrastruktur för att snabbt installera bredband, och det är givetvis glädjande att Vansbro valt Skanova för att koppla upp kommunen. Avtalet visar på våra konkurrensfördelar, främst den snabba utbyggnaden och möjligheten att kostnadseffektivt nå även de glest befolkade delarna av kommunen, säger Susanne Jacobsson, chef för Skanova. Fram till och med sommaren 2002 var det inte möjligt för kommuner att ansöka om bidrag för utbyggnad av bredband som byggde på ADSL-teknik. I och med att reglerna ändrades öppnade sig en möjlighet för Sveriges alla kommuner att kunna få ett bredband som inte bara består av ett parallellt nät med det redan existerande i kommunens centrum, utan ett nät som gynnar den vanliga invånaren och företagaren. Under våren har Skanova tecknat liknande avtal med kommuner i bland annat Ångermanland, Östergötland, Bohuslän och Västmanland. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Charlotte Löfgren, TeliaSonera Nät&Produktion, 020 77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar