Skanova-nätet klart i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik

Skanova-nätet klart i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik Nu har merparten av invånarna i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik fått tillgång till det nya bredbandsnätet. Redan nu kan de flesta beställa bredband med upp till 2 Mbit/s kapacitet. Avtalet om bredbandsutbyggnad i kommunerna tecknades i maj i år. 35 orter har sedan dess kopplats samman genom fiberoptiskt nät eller radiolänk med mycket hög överföringskapacitet. På de respektive ort har telestationerna uppgraderats till ADSL-kapacitet som utnyttjar det befintliga telenätet och ger mycket hög täckningsgrad. Närmare 80 procent av hushållen i Valdemarsvik och Söderköping och 93 procent i Norrköping får tillgång till nätet efter denna utbyggnad, som driftsätts etappvis. Leveranserna har nu påbörjats i flertalet orter. Sist ut i denna omgång blir Arkösund, där leveranserna beräknas påbörjas i maj. Boende inom 5,5 kilometers kabelavstånd från en uppgraderad telestation kan få bredband med hastigheter på upp till 0,5 Mbit/s kapacitet. - Det här är en välkommen julklapp till kommunens invånare. Utbyggnaden av bredbandsnätet betyder mycket såväl för privatpersonerna i kommunen som för utvecklingen och tillväxten inom näringslivet. Detta är också ett viktigt steg för att ytterligare förbättra vår service till medborgarna, och därför är det självfallet mycket glädjande att nätet även når ut till de mer glesbefolkade delarna av kommunen, säger Mattias Ottosson, ordförande i Norrköpings kommunstyrelse. Skanova-nät har under året levererats till ett stort antal kommuner och län med stora avstånd mellan centralorter och glesbygdsorter, exempelvis Överkalix och Kalix i Norrbotten; Stenungsund, Tjörn och Orust i Bohuslän, samt Örebro län och Kalmar län. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Charlotte Löfgren, TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00970/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar