Skanovas stadsnät ger bredband på Bodens landsbygd

Skanovas stadsnät ger bredband på Bodens landsbygd Stora delar av landsbygden i Bodens kommun får i dag tillgång till bredband via ADSL genom ett stadsnät från Skanova. De fem byarna Unbyn, Skogså, Hundsjö, Sörbyn och Gunnarsbyn är först ut i kommunens satsning på att även ge boende utanför centralorten möjlighet att utnyttja nätet. Genom att välja ett stadsnät från Skanova har Bodens kommun säkrat en kostnadseffektiv och snabb lösning för viktiga delar av sin bredbandsstrategi. En kombination av ADSL med valfri hastighet mellan 0,5-2,0 Mbit/s och fiber gör det möjligt att nå en mycket stor andel av hushållen i den glest befolkade kommunen. - Avtalet innebär att vi initialt kommer att täcka ungefär en tredjedel av kommunen, men vi har förhoppningar om att kunna medverka även i den fortsatta utbyggnaden. För slutkunderna, alltså privatpersoner och företag i Bodens kommun, betyder lösningen att de kan välja fritt bland de tolv ADSL-leverantörer som finns i Skanovas nät, berättar Roland Forsberg, account manager på Skanova. - Inom Bodens kommun finns en väl förankrad strategi för landsbygdens utveckling. Bredband är en del av strategin, en annan del är att stödja it-relaterade projekt och företagsidéer. Den nya tekniken måste leda till utveckling och ökad konkurrenskraft för landsbygden, säger Ulf Hansson, näringslivssekreterare. För en kommun är fördelarna med att välja ett stadsnät från Skanova många - inte minst att man slipper axla ett ofta osäkert ägar- och underhållsansvar för ett eget dyrbart fibernät. I vinter har redan flera andra kommuner med stora avstånd mellan centralorter och samhällen ute på landsbygden valt snarlika lösningar som Boden, bland andra Överkalix och Kalix i Norrbotten, Kalmarlän och Stenungsund, Tjörn och Orust i Bohuslän som alla ger runt 85-90 procent av invånarna uppkopplingsmöjlighet mot ADSL. - Avtalet med Bodens kommun visar åter på en av Skanovas tydligaste konkurrensfördelar jämfört med andra aktörer. Det är inte kommersiellt intressant för dem att bygga ut helt ny teknik utanför tätorterna. Allt fler kommuner inser i dag det kloka med en lösning som till stor del utnyttjar befintlig infrastruktur, konstaterar Susanne Jacobsson, chef för Skanova. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Charlotte Löfgren, Presschef TeliaSonera Nät och Produktion tel 020-77 58 30 TeliaSonera, som skapats genom ett samgående mellan Telia och Sonera, är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning per 31 dec 2002 var 81 miljader SEK (EUR 8.8 miljarder) och antalet anställda var 29 000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00650/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar