Telia gör det billigare att surfa mobilt

Nu blir det billigare att jobba och surfa mobilt för Telias kunder. I flera fall handlar det om en halvering av priserna, tack vare att man inför fler fasta månadspriser på mobil data, vilket ger kunderna tillgång till en viss datamängd varje månad.

Med de fasta månadspriserna, som gäller från 1 december, sänks priset jämfört med det rörliga pris Telia tidigare haft på mobil datatrafik. De fyra fasta månadsvolymerna som införs matchar tydligt mot olika typer av användare av mobil data, för att det på så sätt ska vara enkelt för kunden att välja den månadsvolym som passar bäst. De fyra användartyperna är: Telia Go-surfare (3 MB), frekvent användare av e-post i mobilen (10 MB), distansjobbare som då och då kopplar upp datorn mobilt (50 MB) samt distansjobbaren som ofta använder datorn med mobil uppkoppling (150 MB och 450 MB). De nya fasta månadspriserna är: 30 kr för 3 MB datatrafik, jämfört med tidigare 60 kr, vilket motsvarar cirka 3 timmars nyhetsläsning via Telia Go. (10 kr per överskjutande MB), 10 MB med månadspriset 75 kr (7,50 kr/överskjutande MB), 50 MB för 300 kr (6 kr/överskjutande MB), 150 MB för 600 kr (4 kr/överskjutande MB), 450 MB för 720 kr för (2 kr/extra MB). En användare som är uppkopplad med sin bärbara dator i 60 minuter och under den tiden läser och skickar e-post samt hämtar, läser och sparar dokument, använder ungefär 5 MB. Samtliga varianter, förutom 450 MB, kan tecknas av kunder som har något av Telias abonnemang för mobiltelefoni. 450 MB gäller för kunder som har dataabonnemanget Telia Connect. Telia förlänger samtidigt sitt kampanjerbjudande på 598 kr (exkl moms) i månaden för Telia Connect-paketet där 3G-kort, programvara, abonnemang och datatrafik motsvarande 1 000 MB ingår. Erbjudandet gäller till och med 31 mars 2005. Telia kommer även fortsättningsvis att erbjuda sina kunder rörlig taxa för mobil datatrafik, vilken är 20 kr/MB. - - - - - - - - - - Samtliga priser är inkl moms, om inte annat anges. Abonnemangsavgifter tillkommer. De fasta månadspriserna gäller inte för Telias kontantkortskunder (Telia Refill). Här gäller rörlig taxa, 20 kr/MB.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar