Telia vill öppna teleabonnemangen för konkurrens

Telia vill öppna teleabonnemangen för konkurrens TeliaSonera Sverige föreslår att det fasta telefonabonnemanget öppnas för konkurrens. De tjänster som i dag ingår i det fasta abonnemanget ska kunna säljas av flera operatörer. Dessutom ökar valfriheten för kunden, som kan välja en skräddarsydd och individuell lösning och vilka tjänster som ska ingå i abonnemanget. - Detta är den sista delen av telekommarknaden i Sverige som det inte är full konkurrens på i dag. Och vi vill ha full konkurrens; det är bra för kunderna, för Telia och för övriga operatörer, säger Marie Ehrling, vd för TeliaSonera Sverige. Rent praktiskt så består ett telefonabonnemang av flera delar; anslutningen till kopparnätet, telefonitjänsten, kundtjänst och tillhörande tjänster som röstbrevlåda och nummerpresentation. I dagsläget måste kunder som bara använder en ADSL-uppkoppling för sin kommunikation också betala för fast telefoni och tillhörande tjänster som inte utnyttjas. Detta är inte en gynnsam situation för någon. Därför vill TeliaSonera Sverige öppna upp marknaden genom ett förslag på grossistförsäljning av nätanslutningar till kostnadsbaserade priser åt andra operatörer. Övriga tjänster ska kunna säljas på en konkurrensutsatt marknad till marknadspriser. Således skulle den fasta abonnemangsmarknaden utsättas för konkurrens. Själva telefonitrafiken är idag redan konkurrensutsatt För operatörerna betyder TeliaSoneras förslag mer frihet och ett större ansvar. De tjänster som idag ingår i det fasta abonnemanget kommer att kunna säljas av flera operatörer. Antingen som separata tjänster eller tillsammans. - Stora företag som TeliaSonera vill erbjuda egna breda lösningar, medan mindre operatörer kanske vill producera bara vissa tjänster och köpa in andra tjänster. Konkurrens på abonnemangsmarknaden kan skapa en flora av nya tjänster, säger Marie Ehrling. TeliaSonera Sverige har lämnat in ett förslag på utformning till PTS och skulle kunna leverera och sälja telefonabonnemang enligt denna modell redan andra halvåret 2004. Efter årsskiftet kommer TeliaSonera Sverige att inleda diskussioner med övriga operatörer på marknaden. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Ola Kallemur, Presschef TeliaSonera Sverige AB, tfn 070-600 12 59 Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar