TeliaSonera färdig med årets konsultupphandling

Report this content

TeliaSonera färdig med årets konsultupphandling För att täcka behov av förvaltning och utveckling av applikationer och infrastrukturella tjänster har TeliaSonera gjort en ny årsupphandling. Under förra året anlitades cirka 70 olika utpekade IT/Telecom- leverantörer. Inför 2003 har målsättningen varit att kraftigt minska antalet leverantörer. Det antal man nu tecknar avtal med har stannat vid drygt 20. Förutom ett färre antal leverantörer har målsättningen för 2003 varit att kunna koncentrera koncernens köp mot de utvalda samt att minska andelen timpris-baserade resursköp. Istället satsar TeliaSonera på att upphandla definierade projekt och utredningar till fasta priser. På så vis minskas riskexponeringen och en bättre kostnadskontroll uppnås. De utvalda leverantörerna är: Accando, Accenture, Cap,CyberCom, E-Work, Frontec, IBM, Infosys, IT- Arkitekterna, Ki Consulting Know It, Manpower-Elan, NBMS/AMS, SchlumbergerSema, Sigma, Syntronic, Teleca, Telia Promotor, TietoEnator, Validation, Wipro, WM-Data och ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers. Avtalen börjar gälla från årsskiftet 2003 och är ettåriga med ett optionsår. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Bo Bendrot, TeliaSonera, tel 070-548 96 97 bo.b.bendrot@telia.se TeliaSonera är Nordens ledande telekommunikationsföretag. Koncernens hemmamarknad är Norden och Baltikum. TeliaSoneras huvudinriktning är att bättre tillmötesgå sina kunder inom kärnverksamheten och att skapa värde för sina aktieägare genom starkare resultat och kassaflöden. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning per 31 dec 2001 var 80,9 miljader SEK och antalet anställda 30 juni 2002 var 30 045. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00760/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar