TeliaSonera Finland inleder fackliga förhandlingar om effektivisering av verksamheten

TeliaSonera Finland inleder fackliga förhandlingar om effektivisering av verksamheten TeliaSonera Finland har idag initierat förhandlingar med personalorganisationerna kring effektivisering av verksamheten, vilket beräknas leda till en neddragning av ca 400 arbetstillfällen. De fackliga förhandlingarna kommer att påverka hela TeliaSonera Finland exklusive kundtjänsterna. Processen väntas vara avslutad i maj 2003, då det slutgiltiga resultatet av denna process kommer att vara färdigt. Telia Sonera Sverige har också inlett diskussioner med personalorganisationerna om effektivisering av verksamheten i Sverige. Sedan samgåendet mellan Telia och Sonera i december 2002 har det pågått ett intensivt arbete inom TeliaSonera Finland med en översyn av antalet tjänster som krävs i det i kundorienterade arbetssättet och för att finna en konkurrenskraftig kostnadsnivå i resultatenheten. För att eliminera överlapp i den nya organisationen kommer antalet arbetstillfällen i Finland att dras ned. TeliaSonera Finland har nu inlett förhandlingar med personalorganisationerna för att se över hur många personer som kommer att beröras av de kommande neddragningarna av antalet arbetstillfällen. Processen, som nu inleds, är en del i arbetet inom TeliaSonera när det gäller framtagandet av synergier och genomförandet av enskilda förbättringsåtgärder i TeliaSonera Finland. Införandet av en kundorienterad ansvarsfördelning via kundsegmenten Privat, Företag och Storföretag istället för de tidigare produktorienterade affärsområdena, har förbättrat effektiviteten i verksamheten. Ett flertal beslut kring olika synergier har tagits redan under de första månadernas integrationsarbete mellan Telia och Sonera, som exempelvis den nya koncernstrukturen och införandet av kompetenscentra. "På den starkt konkurrensutsatta telekommarknaden i Finland är det viktigt att vi kontinuerligt försäkrar oss om att kostnadsnivån är konkurrenskraftig och är i relation till kundernas krav på service och mervärde, säger Anni Vepsäläinen, chef TeliaSonera Finland. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Anni Vepsäläinen, President, TeliaSonera Finland, phone: +358 2040 58810 Juha Pentti Vice President, Human Resources, phone: +358 2040 58711 Jyrki Karasvirta, Vice President, Acting Head of Brand Marketing and Communications, phone: +358 40 7372145 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar