TeliaSonera Finland meddelar antalet mobilkunder för tredje kvartalet

TeliaSonera Finland meddelar antalet mobilkunder för tredje kvartalet TeliaSonera Finlands mobilkunder uppgick till 2 441 000 vid utgången av tredje kvartalet 2003. Föregående kvartal var antalet kunder i Finland 2 471 000. Kundomsättningen (churn) var 21,8 procent mot föregående kvartalets 10,2 procent. TeliaSonera Finland anser att förändringen beror på det stora antalet samtalstids- och tilläggserbjudanden på mobilmarknaden i Finland i samband med införandet av mobil nummerportabilitet från och med den 25 juli i år. TeliaSonera Finland meddelar antalet mobilkunder för tredje kvartalet före koncernens delårsresultat. Genom detta vill bolaget att marknaden får en korrekt bild av situationen när Numpac Oy i början av oktober offentliggör det totala antalet porterade mobiltelefonnummer i Finland. Numpac Oy är ett bolag som de i Finland verksamma mobiloperatörerna TeliaSonera Finland Oyj, Radiolinja och DNA har grundat för att administrera nummerportabiliteten. För att möta den ökade konkurrensen på den finska marknaden lanserar TeliaSonera Finland en ny abonnemangsform med namnet Sonera One. Sonera One består av en enhetlig prissättning med ett pris för nationella samtal på 0,16 euro per minut samt ett pris för nationella SMS på 0,12 euro per meddelande. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30 Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressmeddelandet som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer, andra prognoser och andra fördelar av transaktionen är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar