TeliaSonera flyger in tekniker till Småland

TeliaSonera flyger in tekniker till Småland Den senaste veckans intensiva regnande i Småland har ställt till det för telefonin. Antalet felanmälningar i Småland har uppgått till ca 1000, men TeliaSonera återtar just nu kontrollen över situationen tack vare 23 influgna tekniker från övriga landet. Takten på inkommande kundanmälda fel översteg teknikernas kapacitet att åtgärda. Antalet anmälda fel har legat konstant på cirka femhundra de senaste dagarna men är nu nere på trehundra. -Nu har extra tekniker flugits in från Gävle, Luleå och Stockholm för att hantera felavhjälpningen och vi har återtagit kontrollen över situationen, berättar Ingrid Bardh, chef över TeliaSoneras fastnätsverksamhet. Hälften av felanmälningarna kommer från riktnummerområdena 0470, 0472 och 0476 som utgör Växjö med omnejd. Resterande fel kommer från hela övriga Småland. Skälet till den stora mängden kundanmälda fel är helt enkelt att en stor del av TeliaSoneras anläggningar ligger under vatten; kablar, plintar och skåp. Nu har felanmälningarna passerat kulmen och antalet åtgärdade fel överstiger de inkommande. -Så här långt kan vi ändå säga att felen inte hunnit bli mer än ett par dagar gamla. Vi hoppas att våra kunder har förståelse för och lite tålamod med de fel som ändå inträffar, säger Ingrid Bardh. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Charlotte Löfgren, TeliaSonera Nät och Produktion 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar