TeliaSonera har fått äganderätten till samtliga aktier i Sonera Abp

TeliaSonera har fått äganderätten till samtliga aktier i Sonera Abp Skiljedomstolen som utnämnts i det inlösenförfarande gällande aktierna i Sonera, vilket TeliaSonera AB inlett, har den 20 mars, 2003, fastställt den säkerhet som enligt 14 kapitlet 21 §:n i den finska aktiebolagslagen skall ställas för betalning av inlösenpriset jämte ränta till aktieägarna i Sonera. TeliaSonera AB har den 21 mars, 2003, ställt den säkerhet som godkänts av skiljedomstolen. Enligt den finska aktiebolagslagens 14 kapitel 21 § har TeliaSonera AB fått äganderätten till samtliga aktier i Sonera Abp från det att säkerheten ställts. Listningskommittén vid Helsingfors börs godkände den 21 februari, 2003, Sonera Abp:s ansökan om att Sonera aktien avnoteras från huvudlistan omedelbart efter det att TeliaSonera AB fått äganderätten till minoritetsaktieägarnas aktier. Sonera Abp:s aktie kommer att avnoteras från Helsingfors börs huvudlista enligt separat meddelande av Helsingfors börs. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar