TeliaSonera Januari-juni 2003 - Pro forma*

TeliaSonera Januari-juni 2003 - Pro forma* Andra kvartalet i korthet · Nettoomsättningen i nivå med föregående år, 20 275 MSEK (20 290). · Rörelseresultatet förbättrades till 2 744 MSEK (-37 974). Före engångsposter ökade rörelseresultatet till 3 963 MSEK (800). · Nettoresultatet förbättrades till 1 499 MSEK (-27 510) och resultatet per aktie till 0,32 SEK (-5,88). · EBITDA förbättrades till 7 747 MSEK (1 734). Före engångsposter förbättrades EBITDA till 8 070 MSEK (6 241) och EBITDA-marginalen till 40 procent (31). · Fritt kassaflöde ökade till 5 155 MSEK (2 534). Första halvåret i korthet · Nettoomsättningen ökade 1,7 procent till 40 624 MSEK (39 932). · Rörelseresultatet förbättrades till 5 971 MSEK (-33 349). Före engångsposter ökade rörelseresultatet till 7 190 MSEK (2 810). · Nettoresultatet förbättrades till 3 101 MSEK (-23 632) och resultatet per aktie till 0,66 SEK (-5,05). · EBITDA förbättrades till 15 309 MSEK (8 306). Före engångsposter förbättrades EBITDA till 15 632 MSEK (12 213) och EBITDA-marginalen till 38 procent (31). · Fritt kassaflöde ökade till 9 052 MSEK (2 245). Stockholm 2003-07-31 Anders Igel VD och Koncernchef Ernst & Young AB KPMG Bohlins AB Lars Träff Thomas Thiel Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Frågor om innehållet: TeliaSonera AB Investor Relations 123 86 Farsta Tfn 08-504 550 00 Fax 08-713 69 47 www.teliasonera.se/ir Beställning av enstaka rapporter: Aktieägare som har frågor om Tfn 0372-850 84 distributionen eller vill ändra Fax 0372-153 70 adress: www.teliasonera.se/ir Tfn 08-449 88 16 Fax 08-449 88 10 E-post teliasonera@strd.se * Redovisning pro forma som om samgåendet mellan Telia och Sonera skedde den 1 januari 2002 och exklusive Telias finska mobilverksamhet och svenska kabel-tv-verksamhet. Valutaomräkning endast för jämförelseändamål, växelkurs SEK 1 = EUR 0,108888. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar