TeliaSonera Januari-mars 2003

TeliaSonera Januari-mars 2003 - Pro forma * Första kvartalet i korthet ·Nettoomsättningen ökade 3,6 procent till 20 349 MSEK. ·Rörelseresultatet uppgick till 3 227 MSEK (4 625). Före engångsposter ökade rörelseresultatet från 2 010 MSEK till 3 227 MSEK. ·Nettoresultatet var 1 602 MSEK (3 878) och resultatet per aktie var 0,34 SEK (0,83). ·EBITDA förbättrades till 7 562 MSEK (6 572). Före engångsposter förbättrades EBITDA från 5 972 MSEK till 7 562 MSEK. EBITDA-marginalen ökade till 37 procent (30). ·Fritt kassaflöde ökade till 3 897 MSEK (-289). Frågor om innehållet kan ställas till: TeliaSonera AB, Investor Relations 123 86 Farsta, Sweden tel. 08-504 550 00 fax 08-713 69 47 www.teliasonera.se/ir ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar