TeliaSonera Januari-september 2003

TeliaSonera Januari-september 2003 - Pro forma 1) Rekordstort fritt kassaflöde genom starkt resultat och lägre CAPEX · Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade 1 procent till 60 718 MSEK (60 034). · Nettoresultatet för niomånadersperioden förbättrades till 4 836 MSEK (-35 898) och resultatet per aktie förbättrades till 1,03 SEK (-7,68). · Ökad lönsamhet i koncernen överlag förbättrade rörelseresultatet under niomånadersperioden till 9 531 MSEK (-46 004). Före engångsposter2) ökade rörelseresultatet till 11 274 MSEK (3 842). · Fritt kassaflöde ökade under niomånadersperioden till 14 190 MSEK (5 862). · Tredje kvartalet ökade EBITDA-marginalen före engångsposter till 39 procent (34). · Snabbare synergihemtagning än planerat. Beslut tagna under 2003 förväntas ge årliga kostnadsbesparingar om 1 302 MSEK och årliga investeringsbesparingar om 321 MSEK vid slutet av 2005. Nyckeltal Jul-sep Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep 2003 2003 2002 2003 2002 MSEK MEUR 3) MSEK MSEK MSEK Nettoomsättning 20 094 2 239 20 102 60 718 60 034 EBITDA före engångsposter 7 915 882 6 889 23 547 19 102 Marginal (%) 39,4 39,4 34,3 38,8 31,8 Resultat från intressebolag 326 36 -2 731 -344 -33 407 Rörelseresultat 3 560 397 -12 655 9 531 -46 004 Rörelseresultat före 4 084 455 1 032 11 274 3 842 engångsposter Resultat efter finansiella 3 260 363 -13 126 9 019 -46 711 poster Nettoresultat 1 735 193 -12 266 4 836 -35 898 Resultat per aktie 0,37 0,04 -2,62 1,03 -7,68 (SEK/EUR) CAPEX 1 889 210 2 788 5 624 8 350 Fritt kassaflöde 5 138 572 3 617 14 190 5 862 Legalt 4) Nettoomsättning 20 094 2 239 14 496 61 371 42 727 Nettoresultat 1 735 193 -10 118 6 245 -9 961 Resultat per aktie 0,37 0,04 -3,37 1,34 -3,32 (SEK/EUR) 1) Redovisning pro forma som om samgåendet mellan Telia och Sonera skedde den 1 januari 2002 och exklusive Telias finska mobilverksamhet och svenska kabel-tv-verksamhet. 2) Engångsposter, se tabell på sid. 27. 3) Valutaomräkning endast för jämförelseändamål, växelkurs SEK 1 = EUR 0,111433. 4) Soneras och de nya baltiska dotterbolagens verksamhet konsoliderad från den 3 december 2002 och inklusive Telias finska mobilverksamhet och svenska kabel-tv-verksamhet t o m 31 maj 2003. Frågor om innehållet: TeliaSonera AB Investor Relations 123 86 Farsta Tfn 08-504 550 00 Fax 08-713 69 47 www.teliasonera.se/ir ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar