TeliaSonera knyter ihop svenska lantbrukskooperationen

TeliaSonera knyter ihop svenska lantbrukskooperationen TeliaSonera ska leverera ett kommunikationsnät till den svenska lantbrukskooperationen. Avtalet omfattar en WAN-lösning till vilken cirka 350 orter ska anslutas. Ordern är totalt värd cirka 100 Mkr. TeliaSonera tecknar avtal med två aktörer inom Lantbrukskooperationen. Dels är det IT-företaget Conagri, som ägs av Swedish Meats och Svenska Lantmännen. Dels är det LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Även övriga företag inom lantbrukskooperationen har möjlighet att ansluta sig till avtalet. Primärt ska WAN-lösningen knyta samman huvudkontoren på Swedish Meats och Svenska Lantmännen. LRF gör motsvarande för sin koncern. När hela nätverket står klart, kommer även mindre enheter att vara anslutna - som till exempel mindre kontor, produktionsanläggningar och Granngårdens butiker som är Svenska Lantmännens butikskedja. De aktuella orterna kommer att anslutas till nätverket via en rad olika access-former, alltifrån fiberanslutningar till ADSL-förbindelser. Till och med access-former som ännu inte är fullt lanserade kommer att användas. - Det är just det här som är TeliaSoneras styrka. Att kunna ta fram en kundunik lösning för de stora kunderna. Där vi paketerar våra standardtjänster på ett lite annorlunda sätt och kompletterar med ett serviceåtagande, säger Anders Gylder, vd segment storföretag, TeliaSonera Sverige. Ytterligare information till journalisten kan lämnas av: Torbjörn Larsson, pressansvarig TeliaSonera Sverige, 070-527 20 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00400/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00400/wkr0001.doc

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar