TeliaSonera kontrakterar storföretag för två miljarder

TeliaSonera kontrakterar storföretag för två miljarder TeliaSonera har under juni månad sålt kommunikationslösningar till svenska storföretag och myndigheter till ett värde av drygt två miljarder kronor. Behovet av bredbandig kommunikation och mobila arbetsplatser i stora organisationer är trender som blir allt mer påtagliga. Endast fyra av avtalen i juni har ett ordervärde på över 100 Mkr, vilket innebär att det är en hög volym på antalet gjorda affärer med de stora företagskunderna. De flesta av avtalen löper över flera år, vilket innebär att det inte går att räkna in hela kontraktsvärdet på årets resultat. - Jag kan inte vara annat än nöjd med utvecklingen. Vi är på god väg att vinna tillbaka de marknadsandelar som vi tidigare förlorat inom segmentet. Kunder som provat annan leverantör kommer tillbaka till oss igen, säger Anders Gylder, chef för segment storföretag. - De stora utomnordiska operatörerna har insett svårigheterna att etablera sig på den nordiska marknaden. Det krävs antagligen allt för stora uppoffringar, för att konkurrera ut kvaliteten och priset på våra kommunikationstjänster, säger Anders Gylder. En av de riktigt stora affärerna under juni månad, var ett funktionsavtal som tecknades med IBM för slutkunden Posten. Bara det avtalet är värt över en miljard kronor. Anders Gylder har förhoppningar om att den positiva trenden håller i sig under andra halvåret. Förhoppningen byggs bland annat på att det finns ett växande behov av att kunna ha kontoret på fickan - det vill säga att ha tillgång till jobbrelaterade data och dokument, oavsett var man befinner sig. - Detta möjliggörs genom att de anställda får allt enklare att ansluta sina stationära och bärbara datorer samt handdatorer till bredbandiga accesser till Internet, företagens intranät och affärssystem, avslutar Anders Gylder. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Torbjörn Larsson, pressansvarig TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar