TeliaSonera och Tele2 kommer att köpa 3G-licens i Sverige

TeliaSonera och Tele2 kommer att köpa 3G-licens i Sverige TeliaSoneras och Tele2:s gemensamma bolag Svenska UMTS-nät AB har överenskommit med Orange Sverige AB om att köpa den fjärde 3G-licensen i Sverige. - Vi tror att våra kunder kommer att utnyttja mobilt Internet med email och möjligheter att surfa från mobiltelefonen i stor omfattning. Då kommer vi att behöva den extra kapacitet vi får genom den här licensen, särskilt i större städer, säger Marie Ehrling, VD TeliaSonera Sverige. TeliaSonera har sedan tidigare en delad licens med Tele2 i det gemensamma bolaget Svenska UMTS-nät AB. Den nya licensen kommer inte att ändra formerna för samarbetet. Orange Sverige AB har i dag anhållit hos PTS om medgivande till en överlåtelse till Svenska UMTS-nät av en licens enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation. Samtidigt har TeliaSonera och Tele2 informerat Konkurrensverket. För att uppfylla kraven för den nya licensen kommer Svenska UMTS-nät att utöka nätet i storstadsområdena. Kostnaderna för licensen och den extra utbyggnaden kommer att rymmas inom befintligt lån. Den ökade kostnaden kompenseras till fullo av de effektiviseringsvinster som görs då trafiken tar fart i 3G-nätet, eftersom investeringen i extra frekvenser kan ersätta en förtätad infrastruktur. Överlåtelsen är villkorad av bland annat myndigheternas godkännande samt godkännande av samtliga inblandade bolags styrelser. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Ola Kallemur, Presschef, TeliaSonera Sverige, 070 - 600 12 59 Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I slutet av september 2003 hade TeliaSonera 11,558.000 mobila kunder, 8,025.000 fasta kunder och 1,555.000 internetkunder. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning januari-september 2003 var 60 ,7 miljarder SEK (EUR 6,8 miljarder) och antalet anställda var 26 216. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00620/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar