TeliaSonera säljer com hem till EQT

TeliaSonera säljer com hem till EQT TeliaSonera har idag tecknat avtal om att sälja com hem AB till EQT Northern Europe för en köpesumma om 2.150 Mkr. com hem är det största kabel-TV-bolaget i Sverige och erbjuder kabel-tv- tjänster till ca 1,39 miljoner hushåll i landet. Företaget erbjuder även betal-tv (inklusive pay per view) och bredbandstjänster. com hems omsättning för 2002 var 1.071 Mkr med en EBITDA på 53 Mkr. EQT är en nordeuropeisk riskkapitalgrupp som grundades 1994 och består av fem riskkapitalfonder, varav en är EQT Northern Europe, vilka sammanlagt disponerar drygt 3 miljarder euro. Avyttringen av com hem var ett av de åtaganden som Telia gjorde gentemot EU-kommissionen i samband med samgåendet mellan Telia och Sonera. Avyttringen väntas generera en realisationsvinst på mer än 1.600 Mkr för TeliaSonera och ett positivt kassaflöde på drygt 1.900 Mkr. Genomförandet av affären är villkorat av att EU-kommissionen och relevanta konkurrensmyndigheter godkänner försäljningen, vilket beräknas vara klart under första halvåret 2003. Ytterligare information till journalister lämnas av: TeliaSoneras Presstjänst, tfn 020-77 58 30 TeliaSonera, som skapats genom ett samgående mellan Telia och Sonera, är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning per 31 dec 2002 var 81 miljarder SEK (EUR 8.8 miljarder) och antalet anställda var 29 000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar