TeliaSonera säljer Zed till Wisdom Entertainment '

TeliaSonera säljer Zed till Wisdom Entertainment TeliaSonera har tecknat ett principavtal om att sälja sitt helägda dotterbolag Sonera Zed Ltd (Zed) för 30 MEUR till Wisdom Entertainment, en spansk koncern inom interaktiva medier. Avyttringen är ytterligare ett steg i TeliaSoneras strategi att fokusera på sin kärnverksamhet. Genomförandet av affären är villkorat av den tyska konkurrensmyndighetens godkännande som beräknas erhållas inom 2-4 veckor. Zed är en fristående grossist och återförsäljare av digitalt innehåll till mobiltelefonanvändare i Europa och Asien. Zed, som är positionerat i värdekedjan mellan innehållsleverantörer och mobilnätsoperatörer, erbjuder innehållspaketering, marknadsföring och sammankopplande tjänster. Företaget erbjuder tjänster i Tyskland, Storbritannien, Italien, Finland, Filippinerna och Malaysia genom direkt samarbete med 23 mobilnätsoperatörer. Därutöver är Zeds tjänster tillgängliga i Österrike, Schweiz och Irland genom anslutna samarbetspartners. I Wisdom Entertainment ingår åtta bolag inom interaktiv multimedieunderhållning. Koncernens verksamhet består bl.a. av utveckling och distribution av videospel, produktion av datoranimerad film samt utveckling och distribution av mobilt innehåll. I Spanien och Latinamerika levererar Wisdom Entertainments dotterbolag LaNetro liknande tjänster som Zed. Efter förvärvet av Zed blir LaNetro globalt ledande företag inom branschen. I april 2004 gjordes en investering om 39 MEUR i koncernen med Apax Partners Funds som den största investeraren. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Kim Ignatius, CFO, TeliaSonera AB, tfn 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT00170/wkr0001.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar