TeliaSonera samordnar IT-system för kundstöd, produkt-, leverans- och ekonomihantering

TeliaSonera samordnar IT-system för kundstöd, produkt-, leverans- och ekonomihantering TeliaSonera har valt Oracle E-Business Suite som plattform för de operativa affärsprocesserna och mySAP Business Suite inom det finansiella området. Därmed bygger TeliaSonera vidare på de systemlösningar som utarbetats i Sverige beträffande kundstöd, produkt- och leveransrutiner och i Finland inom det finansiella området. En viktig del i samgåendet mellan Telia och Sonera är att ta hem synergier mellan bolagen, där bl a en gemensam IT-strategi är en viktig del. Dessa lösningar kommer att införas i samtliga helägda bolag i Sverige, Finland, Norge och Danmark samt inom den internationella carrierverksamheten. TeliaSoneras ambition är att agera som ett telekommunikationsföretag på hela marknaden och måste därför anpassa sina IT-baserade affärsstödssystem. - Vi måste bli mer kundorienterade och etablera kunddrivna processer för produktutveckling. Vi måste också öka effektiviteten och reducera våra kostnader inom alla affärsprocesser. Det är därför viktigt att hitta de synergivinster, som samgåendet medför. Bl a blir detta möjligt genom att reducera antalet IT-system och istället börja använda standardiserade IT- system. Jag tror också att gemensamma system eller systemkombinationer är en framgångsfaktor för att uppnå dessa synergier, säger Lars-Gunnar Johansson, chef för den koncerngemensamma enheten Networks & Technology. Implementeringen av dessa plattformar kommer att ske stegvis utifrån en affärsmässig bedömning i varje enskilt fall. Beslutet är en avsiktsförklaring för IT-inriktningen och är inte kopplat till något aktuellt investeringsbeslut. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01160/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar