TeliaSonera sänker priser i Sverige

TeliaSonera sänker priser i Sverige TeliaSonera sänker priset till slutkund på samtal under kvällar och helger från Telias fasta nät till mobiltelefoner anslutna till Tele2/Comviqs och Vodafones mobilnät. Sänkningen sker den 24 oktober 2003. TeliaSonera som operatör sänker också samtrafikavgiften till sitt GSM- nät från 0,88 kr till 0,82 kr per minut. Effektiviseringar inom TeliaSonera Sverige möjliggör sänkningen av samtrafikavgiften. Än så länge ser TeliaSonera inte motsvarande sänkningar hos andra operatörer på marknaden. Det finns ett direkt samband mellan det pris som kunderna får betala och samtrafikavgiften, som de olika operatörerna betalar för att använda varandras nät. I dag råder en obalans i samtrafikavgifterna mellan mobiloperatörerna och Marie Ehrling, VD TeliaSonera Sverige, bedömer att prisbilden på den svenska mobiltelemarknaden skulle kunna se annorlunda ut. - I dag tillåts våra konkurrenter ta mycket högre samtrafikavgifter än vi gör, trots att TeliaSonera har en bättre geografisk täckning. Det snedvrider konkurrensen och pressar upp priserna på den svenska mobilmarknaden. Vi hoppas att den nya lagen om elektronisk kommunikation kommer att ändra på det. Den dag vi har rättvisa samtrafikavgifter, den dagen kommer vi också att se sjunkande priser på samtal till mobilnäten, säger Marie Ehrling. Samtrafikavgiften är den avgift som mobiloperatörer tar ut av varandra i respektive nät. TeliaSonera Sverige är enligt lag skyldig att hålla en kostnadsbaserad samtrafikavgift. Eftersom TeliaSonera Sverige kontinuerligt har ökat sin effektivitet är det nu möjligt att genomföra ytterligare en sänkning av sin samtrafikavgift. Vodafone och Tele2 får nu betala 0,82 kr per minut för samtal till TeliaSoneras nät. Samtidigt begär de att TeliaSonera Sverige ska betala upp till 1,90 kr till Vodafone respektive 1,85 kr till Tele2. Telias nya kundpris från det fasta nätet, som gäller vardagar kl. 18:00- 08:00 samt helgdagar till Tele2/Comviqs och Vodafones mobilnät, innebär en sänkning med 30 öre från nuvarande 2,25 kr till 1,95. Priset till mobiler anslutna till Telias nät är oförändrat 1,50 kr per minut under samma tid. På samtliga samtal tillkommer en öppningsavgift på 45 öre. På vardagar kl. 08:00-18:00 är priset oförändrat 2,95. Till mobiler i Telias nät är priset 2,50 kr under samma tid. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Ola Kallemur, Presschef, TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30 Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressmeddelandet som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer, andra prognoser och andra fördelar av transaktionen är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar