TeliaSonera satsar på EDGE i Finland för att öka hastigheten i mobilnätet

TeliaSonera satsar på EDGE i Finland för att öka hastigheten i mobilnätet Redan under hösten kommer TeliaSoneras kunder i Finland kunna börja använda sig av EDGE-tekniken som möjliggör snabbare mobila datatjänster. TeliaSonera ser även över hur tekniken ska kunna användas på de övriga hemmamarknaderna i Norden och Baltikum. TeliaSonera bedömer att EDGE kommer att bli ett viktigt komplement till övriga mobila tekniker som dagens befintliga GSM, GPRS, WLAN och kommande UMTS. EDGE-tekniken ger extra kapacitet och högre överföringshastigheter där täckning redan finns. Befintliga nät kan uppgraderas med EDGE i samband med redan inplanerade uppgraderingar. TeliaSoneras kunder i Finland kommer att kunna använda sig av sina tjänster via EDGE i takt med att EDGE-mobiler lanseras på marknaden. Parallellt ser även TeliaSonera över hur EDGE kan användas som ett komplement till andra tekniker på de övriga hemmamarknaderna i Norden och Baltikum där behov uppstår. - Det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder en hög kvalitet på våra mobila datatjänster oavsett teknisk lösning. EDGE-tekniken påskyndar utvecklingen av mobila datatjänster och fungerar som ett komplement till övriga mobiltekniker inklusive UMTS. På den svenska marknaden kan EDGE vara ett komplement och alternativ i vissa områden, säger Anders Igel, TeliaSoneras VD och koncernchef. Fakta om EDGE-tekniken EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) är en teknik för att skicka paketförmedlad data i GSM-nätet med en överföringshastighet som är 2-3 gånger snabbare än dagens GPRS-teknik. EDGE använder sig av befintligt 900/1800 MHz-band och ingår i de GSM-licenser som operatörerna idag innehar. En utbyggnad av EDGE-tekniken är möjlig i befintlig infrastruktur och ger en mycket god befolkningstäckning. Mobiltelefoner som stödjer EDGE-tekniken krävs för att kunna använda sig av tjänster via EDGE. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30 Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressmeddelandet som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer, andra prognoser och andra fördelar av transaktionen är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar