TeliaSonera slutför förvärv av aktier i Omnitel

TeliaSonera slutför förvärv av aktier i Omnitel Den Litauiska konkurrensmyndigheten har godkänt TeliaSonera ABs förvärv av Motorolas ägarandel om 35 % i UAB Omnitel i Litauen. Förvärvet av aktierna har därmed kunnat slutföras och TeliaSoneras ägarandel uppgår till 90 % av aktierna i Omnitel. TeliaSonera betalar 117 miljoner USD för Motorolas ägarandel. Köpeskillingen betalas kontant och transaktionen beräknas ha en kassaflödeseffekt i TeliaSonera under det fjärde kvartalet 2003. TeliaSonera strävar efter att stärka sin position som den ledande telekomoperatören på sina hemmamarknader i de nordiska och baltiska regionerna. UAB Omnitel var det första privata telekommunikationsföretaget som etablerade sig i Östeuropa och är idag den största mobiloperatören i de baltiska länderna som i slutet av november 2003 fick sin miljonte kund. Bolaget har en marknadsandel på 50 procent och är det ledande alternativet för företagskunder i Litauen. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Birgitta Grafström, +46 (0)70-555 0004 Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00550/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar