TeliaSonera Sverige aviserar övertalighet

TeliaSonera Sverige aviserar övertalighet Som ett led i arbetet med att säkra TeliaSoneras konkurrenskraft, och säkerställa en kostnadsnivå som gör det möjligt att erbjuda marknaden prisvärda produkter och tjänster, har TeliaSonera Sveriges ledning inlett samverkan med personalorganisationerna om övertalighet. En diskussion har påbörjats och förhandlingar kommer att äga rum under våren. Övertaligheten är en effekt av tre beslutade förändringar: · Ny kundorienterad organisation i den svenska verksamheten med en förenklad legal struktur. · Ny sammanslagen huvudkontorsenhet för TeliaSonera-koncernen från den 1 januari 2003. · Produkt- och utvecklingsorganisation i form av gemensamma kompetenscentra som införs från den 1 april 2003. Dessa kommer att ta ett helhetsansvar i koncernen på samtliga marknader kring produkter och tjänster av strategisk betydelse. Processen, som nu inleds, är en del i arbetet inom TeliaSonera när det gäller framtagandet av synergier och genomförandet av enskilda förbättringsåtgärder i TeliaSonera Sverige. Övertaligheten kommer att uppstå i olika faser, där hela organisationen i Sverige på sikt kommer att påverkas. Den första fasen berör staber, administration och utvecklingsresurser och den inledande åtgärden blir att dra ned på inhyrd personal och konsulter. Dock kommer även egen personal att beröras. Företagets ambition är att före sommaren vara klar med den första fasen samt ha en översikt och planering färdig för processen. I samverkan med personalorganisationerna ska de goda erfarenheterna från tidigare övertalighetsprojekt tas tillvara och processen ska genomföras med respekt för alla berörda. Omställningsprogrammet Telia Resurs & Omställning blir en viktig del för att underlätta omställningen för de medarbetare som berörs. - Vi måste säkerställa vår konkurrenskraft och vår förmåga att erbjuda prisvärda produkter till våra kunder, säger Marie Ehrling, chef för Telia Sonera Sverige. Därför är det viktigt för oss att nu ta konsekvenserna av de förändringar som vi beslutat om. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Marie Ehrling, chef TeliaSonera Sverige via TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar