TeliaSonera Sverige kommenterar PTS:s förslag till ny kalkylmodell

TeliaSonera Sverige kommenterar PTS:s förslag till ny kalkylmodell TeliaSonera Sverige har följande kommentar på Post- och Telestyrelsens, PTS, förslag till ny kalkylmodell: - TeliaSonera Sverige välkomnar en ny kalkylmodell som ligger i linje med EU:s rekommendation. TeliaSonera begärde redan för två år sedan att en sådan modell skulle utarbetas i syfte att ge korrekta incitament för investeringar i nätet och i ny teknik, säger Marie Ehrling, VD TeliaSonera Sverige. - Det har funnits allvarliga brister i kalkylmodellen tidigare men vi förutsätter att dessa nu är åtgärdade av PTS. Kalkylerna visar att operatörernas samtrafikpriser på fastnättelefoni kommer att sjunka något - det är en väntad effekt och den gynnar alla aktörer på marknaden genom att avräkningen är samma mellan aktörerna på fast nät. Däremot ger kalkylmodellen ingen vägledning för hur vi kommer till rätta med Tele2:s och Vodafones höga samtrafikavgifter på mobilsidan, vilket missgynnar alla telefonikunder som ringer till dessa nät. - Kostnadskalkylen för accesser och övriga nätdelar ökar med den nya modellen och ger ett riktigare incitament för investeringar i framtiden. Hur detta kan påverka konsumentpriserna är fortfarande för tidigt att säga. - Det finns fortfarande otydligheter i modellen som vi förutsätter att PTS kommer att rätta till. Ett exempel är att modellen fortfarande riskerar att konservera dagens telefonabonnemang. TeliaSonera Sverige har nyligen presenterat ett förslag som säkerställer att alla operatörer - TeliaSonera och andra - kan nyttja kopparaccessen på ett friare sätt och inte bli inlåsta i ett arv som hindrar fortsatt utveckling av det fasta kopparnätet, säger Marie Ehrling. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSonera Sveriges Prestjänst, Ola Kallemur, 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT01260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT01260/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar