TeliaSonera varslar om uppsägningar som en följd av förvärvet av Orange i Danmark

Telia Mobile Danmark varslar om uppsägning av 300 anställda som en följd av förvärvet av mobilföretaget Orange i Danmark. Processen att reducera arbetsstyrkan kommer att inledas den 3 januari 2005.

Som en del av integrationen mellan Telia Mobile och Orange i Danmark har de anställda i de båda bolagen idag varslats om kommande uppsägningar. Alla uppsägningar kommer att ske i enlighet med den danska lagstiftningen. Sammanlagt beräknar Telia Mobile att säga upp 300 anställda från de båda bolagen under 2005. De båda bolagens arbetsstyrkor omfattar idag sammanlagt 1050 personer. - Integrationsprocessen går vidare enligt planen och alla har visat en mycket positiv inställning till samgåendet. Vi har emellertid nu nått ett stadium i processen där uppsägningar är en ovälkommen men nödvändig åtgärd till följd av att de två bolagen nu blir ett. Företagsledningen räknar med att komma överens med de anställdas förhandlingsgrupp, så att övertaligheten hanteras på ett sätt som båda parter kan godta, förklarar VD för Telia Mobile, Jesper Brøckner. Det slutliga resultatet av förhandlingarna beräknas vara klart i början av februari 2005. Kostnaderna för uppsägningarna beräknas bli mellan 60 och 105 MSEK. Detta belopp kommer att reserveras i bokslutet för 2004. _____________________________________________ Närmare upplysningar till journalister genom: Jesper Brøckner, Managing Director of Telia Mobile, TeliaSonera Denmark, tel. +45 28 27 27 27 Robert Neimanas, Head of Communications, TeliaSonera Denmark, tel. +45 28 27 51 82

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar