TeliaSonera vidtar rättsliga åtgärder för att ställa in Turkcells extra bolagsstämma

TeliaSonera vidtar rättsliga åtgärder för att ställa in Turkcells extra bolagsstämma TeliaSonera ansöker om ett tillfälligt förbudsföreläggande mot kallelsen till Turkcells extra bolagsstämma. TeliaSonera anser att det saknas en rättslig grund för denna kallelse från en av Turkcells revisorer och begär att domstolen skall ogiltigförklara kallelsen. TeliaSonera har i dag lämnat in en begäran om ett tillfälligt förbudsföreläggande för att ställa in sammankallandet av den extra bolagsstämman för Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. den 30 oktober 2003, vilket har skett genom en olaglig inbjudan från en av dess revisorer på grundval av artikel 355 i den turkiska handelslagen. Enligt turkisk lag har revisorn i ett turkiskt bolag endast i undantagsfall rätt att sammankalla en extra bolagsstämma, om vissa objektiva och juridiskt erkända "brådskande och tvingande" omständigheter föreligger, till exempel om styrelseledamöter avlider eller avgår, om styrelsen inte uppfyller sina skyldigheter eller om styrelseledamöter inte är närvarande vid styrelsemötena. TeliaSonera anser inte att sådana "brådskande och tvingande" omständigheter föreligger med avseende på Turkcell. Tvärtom har Turkcells styrelse sammanträtt och fattat beslut regelbundet, och Turkcell har drivits på funktionellt sätt och varit lönsamt. Nyligen har vissa investeringar i Cukurova Groups mediebolag presenterats för övervägande i Turkcells styrelse och styrelsen har ännu inte fattat beslut om grunden och de föreslagna villkoren för dessa transaktioner med närstående parter. TeliaSoneras företrädare kommer att fortsätta att arbeta i Turkcells och alla dess aktieägares intresse i sina överväganden av dessa frågor i Turkcells styrelse. Den 1 september tillkännagav Turkcell att en extra bolagsstämma kommer att hållas den 30 oktober 2003 i Istanbul för att välja alla sju ledamöterna i Turkcells styrelse. I sitt meddelande Turkcell uppgav en av bolagets två revisorer att den extra bolagsstämman sammankallades "på grund av att styrelsen har varit oenig om viktiga och strategiska beslut för Turkcell". Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Esko Rytkönen, Senior Vice President, TeliaSonera International, tel. +358 2040 58632 Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00680/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar