TeliaSoneras dotterbolag Sonera Abp ansöker om avnotering av bolagets aktie och 1999A option från Helsingfors Börs

TeliaSoneras dotterbolag Sonera Abp ansöker om avnotering av bolagets aktie och 1999A option från Helsingfors Börs Sonera Abp:s styrelse har idag beslutat ansöka om att handeln med bolagets aktie (HEX: SRA1V) och 1999A option avslutas på börsens huvudlista. Ansökan om avnotering av aktien har lämnats in till Helsingfors Värdepapper- och derivativbörs, clearingbolag Ab. Som en följd härav kan Sonera Abp:s aktie och 1999A option överföras till observationslistan. Avnoteringen av aktien genomförs efter det att TeliaSonera AB fått äganderätten till samtliga aktier i Sonera Abp och Helsingfors Värdepapper- och derivativbörs, clearingbolag Ab har beslutat om avnotering av aktien. Avsikten är att ansökan om avnotering av 1999A optionen lämnas in till Helsingfors Värdepapper- och derivativbörs, clearingbolag Ab så att 1999A optionen och aktien kan avnoteras samtidigt. Avnoteringen av Sonera Abp:s aktie från Helsingfors börs beräknas ske före mitten av april. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Michael Kongstad, Senior Vice President, Corporate Communications, 08-713 10 00 TeliaSonera, som skapats genom en fusion mellan Telia och Sonera, är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. TeliaSoneras huvudinriktning är att bättre tillmötesgå sina kunder inom kärnverksamheten och att skapa värde för sina aktieägare genom starkare resultat och kassaflöden. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning per 31 dec 2001 var 80,9 miljader SEK (EUR 8.9 miljarder) och antalet anställda 30 juni 2002 var 30 045. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030218BIT01180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030218BIT01180/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar