TeliaSoneras dotterbolag Sonera Abp ansöker om avnotering av optionsserien 1999A från Helsingforsbörsen

TeliaSoneras dotterbolag Sonera Abp ansöker om avnotering av optionsserien 1999A från Helsingforsbörsen Sonera Abp har idag lämnat in ansökan till Helsingfors Värdepapper- och derivatbörs, clearingbolag Ab om avnotering av Soneras 1999A option från börslistan. Helsingforsbörsen fattar beslut om avnotering av Soneras optionsserie 1999A från börslistan inom några veckor och delger därefter sitt beslut i ett separat meddelande. Styrelsen för Sonera Abp beslöt den 19 februari 2003 att ansöka om avnotering av optionsserien 1999A från Helsingforsbörsens lista. Soneras optionsserie 1999A överfördes samma dag till Helsingforsbörsens observationslista. Sonera-aktien avnoterades från Helsingsforsbörsens lista den 21 mars 2003. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30 TeliaSonera, som skapats genom en fusion mellan Telia och Sonera, är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning per 31 dec 2002 var 81 miljader SEK (EUR 8.8 miljarder) och antalet anställda 30 juni 2002 var 29 000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01150/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar